Onze visie

Uitreiken naar onze wereld en haar beïnvloeden door een grote, groeiende, inspirerende kerk te bouwen waar generaties Jezus, Zijn gemeente en de Bijbel leren kennen en liefhebben.

Een aantrekkelijk en gepassioneerd thuis waar God graag werkt temidden van Zijn volk. Waar mensen door vernieuwd denken veranderd leven in Gods beloften en groeien in liefde, leiderschap en invloed, zowel in Gods huis als op elk ander gebied in de wereld rondom ons.

Reach out to and influence our world by building a great, growing, inspiring church where generations come to know and love Jesus, His Church, and the Bible.

An attractive and passionate home where God likes to work among His people. Where people, through renewed thinking, live in God’s promises and grow in love, leadership and influence, both in God’s house and in every other area in the world around us.

VISION SUNDAY

Vision Sunday is een speciale zondag waarop we de visie voor het komende jaar presenteren in een korte film. We kijken naar de ontwikkelingen van de verschillende City Life Churches, naar nieuwe dingen die dit jaar gaan komen en het ‘waarom’ achter de dingen die we doen.

Bekijk hiernaast de Vision Movie van 2018.

De 12 waarden van City Life Church

City Life Church heeft 12 waarden:

 1. Jezus centraal
 2. We leven voor Zijn doel in plaats van voor onszelf
 3. We helpen mensen Jezus te volgen
 4. We waarderen en respecteren mensen
 5. We dienen met vreugde in plaats van dat we bediend willen worden
 6. We bouwen familie (fun)
 7. We zijn relationeel en persoonlijk
 8. We zijn gastvrij
 9. We waarderen dienend leiderschap in plaats van onafhankelijkheid
 10. We zijn vrijgevig en dragen bij in plaats van terughoudendheid en consumeren
 11. We geloven in excellence in plaats van middelmatigheid
 12. Jouw rol is belangrijk in het grote geheel

Deze waarden zijn het uitgangspunt bij alles dat we doen.

ERALD & MATHILDE

“We vinden het altijd heerlijk om nieuwe mensen welkom te heten in City Life Church. Misschien ben je uitgenodigd door een vriend, heb je God net leren kennen, ben je in Tilburg komen wonen vanwege je studie of werk, of welke andere reden dan ook; we vertrouwen erop dat je je thuis zult voelen bij ons.

We waarderen ieder lid van de gemeente. Iedereen is belangrijk en voor iedereen is er een plaats en een mogelijkheid om betrokken te zijn en te groeien in hun leven met God.

Op deze site maak je kennis met verschillende mensen en willen we je iets laten zien van wat er zoal gebeurt in de kerk. Ook lees je iets van de visie van de gemeente. Er is een kinderdienst voor alle leeftijdsgroepen. En er is vertaling in het Nederlands en Engels afhankelijk van de dienst.

We hebben iedere zondag twee diensten om 10:00 en 12:00 uur, je bent uitgenodigd!