ANBI Informatie

Juridisch gezien is CLC Tilburg een campus die staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder ‘City Life Church Den Haag. City Life Church Den Haag staat geregistreerd als ANBI: een Algemeen Nut Beogende Instelling. Giften zijn daarom aftrekbaar van de belasting.

Meer informatie over ANBI status City Life Church Den Haag

ANBI Information

Legally speaking CLC Eindhoven is a campus which is registered at the Chamber of Commerce under ‘City Life Church Den Haag. City Life Church Den Haag is registered as ANBI: an Institution for General Purpose. Donations are therefore tax deductible.

More information about ANBI status City Life Church Den Haag