CITY LIFE KIDS

We geloven dat we onze kinderen zowel thuis als in de kerk kunnen leren God en anderen lief te hebben. Door leuke ervaringen, een fijne sfeer en een goed programma, laten we Jezus en Zijn kerk op een relevante manier zien. Dit creëert momenten die kinderen nooit zullen vergeten en legt een fundament waar ze de rest van hun leven op kunnen blijven bouwen. Het kinderprogramma bestaat uit leuke activiteiten, muziek en onderwijs uit de Bijbel. Kinderen vinden het geweldig!

CITY LIFE KIDS
We believe that we can teach our children to love God and others both at home and at church. Through fun experiences, a fun atmosphere and a good program, we show Jesus and His church in a relevant way. This creates moments that children will never forget and builds a foundation on which they can continue to build for the rest of their lives. The children’s program consists of fun activities, music and teaching from the Bible. Kids love it!

KIDS CHURCH
Een super gezellige gezinsdienst voor alle ouders en kinderen van 1 t/m 12 jaar. Er is veel ruimte voor worship, een woord en heel veel fun! Iedereen is welkom voor de dienst van 10:00 uur, om mee te zingen, dansen en luisteren. Ook zonder kinderen, ben je van harte welkom!

Om 10:25 uur gaan de kinderen naar hun verschillende leeftijdsgroepen om door te praten over het onderwijs en te spelen en zal de reguliere dienst starten.

Houd er rekening mee dat in de dienst van 12:00 uur er geen kinderopvang meer zal zijn.

KIDS CHURCH 

A super fun family service for all parents and kids from 1-12 years old. There is plenty of room for worship, a word and lots of fun! Everyone is welcome for the 10:00 service, to sing, dance and listen. Even without children, you are welcome!

At 10:25 the children will go to their different age groups to talk and play and the regular service will start.

Please note that during the 12:00 service there will be no more childcare.

KIDS IN TEAMS

Veel kinderen vinden het leuk om mee te helpen in een team. In de kerk is volop ruimte om hun talenten te ontdekken en te ontwikkelen. Denk bijvoorbeeld aan het Kids Worship Team, Kids Productieteam en Kids Welkom Team. Je vindt al onze teams via de vacaturebank.

KIDS IN TEAMS

Many children enjoy helping out on a team. In the church there is plenty of room to discover and develop their talents. For example, the Kids Worship Team, Kids Production Team and Kids Welcome Team. You can find all our teams through our vacancy bank.

DREUMESGROEP EN PARENTS ROOM 

Tijdens de dienst van 10.30 uur zorgt het team graag voor jouw kindje. Er is ruimte en plezier voor alle kinderen van 1 tot 4 jaar. De Parents Room is een plek waar ouders hun baby (totdat deze kan lopen) kunnen verzorgen en tegelijkertijd de dienst kunnen volgen via livestream.

PARENTS ROOM AND TODDLERS GROUP 

During the 10:30 AM service, the team is happy to care for your toddler. There is space and plenty of fun for all children from 1 to 4 years of age. The Parents Room is a place where parents can care for their baby (until they can walk) while watching the service via live stream.

OPDRAGEN
Kinderen zijn een geschenk van God; gedurende het jaar zijn er speciale diensten waar we kinderen opdragen. Als kerk geloven we dat dopen een eigen keuze is die je maakt als je wat ouder bent en begrijpt wat de keuze betekent. Daarom bieden we graag de mogelijkheid aan ouders om hun kinderen op te dragen en gebed te ontvangen voor hun kinderen en henzelf.

DEDICATION
Children are a gift from God; during the year there are special services where we dedicate children. As a church, we believe that baptism is a personal choice that you make when you are a little older and understand what the choice means. Therefore, we like to offer the opportunity for parents to dedicate their children and receive prayer for their children and themselves.