CONNECT GROUPS

De Connect Groups zijn het kloppend hart van CLC Tilburg. Naast het ontmoeten van mensen op zondag is de connectavond het moment om nieuwe vrienden te maken en je geloofsleven te verdiepen.

De Connect Groups vinden om de week plaats. De avonden beginnen 19.00 uur met een gezellige maaltijd, dus neem iets te eten en te drinken mee (to share).

Seizoenen
De connectgroepen lopen in 3 trimesters. Het tweede trimester van 2020 loopt t/m augustus. Het derde trimester start 6 October

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken bij een connectgroep? Je bent van harte welkom! Je kunt op zondag iemand van het Welkomteam aanspreken of stuur een e-mail door op de onderstaande button te klikken.

Een keer een kijkje nemen op een connect?

LIFE SCHOOL

Op 8 Februari beginnen wij Life School op de maandagavonden. Dit zijn de cursussen Alpha prayer course, Groeien in genade (Grow in Mercy) & Vrijheid in Christus ( Freedom in Christ). Deze cursussen zijn voor de mensen die een stukje groei of diepgang nodig hebben. Wil jij groeien in jouw geloof? Schrijf je dan in voor één van cursussen.

On February 8 we will start Life School on Monday evenings. These are the courses Alpha prayer course, Grow in Mercy & Freedom in Christ. These courses are for people who need a bit of growth or depth. Do you want to grow in your faith? Then register for one of the courses.

De Prayer Course bestaat uit zes interactieve bijeenkomsten voor kleine groepen, op basis van het Onze Vader. Het Onze Vader is een gebed dat Jezus ons leert in de Bijbel. De cursus is gemaakt om in gesprek te gaan over gebed en om je gebedsleven te verdiepen. Met onderwerpen als voorbede, onbeantwoord gebed en leren luisteren.

The Prayer Course consists of six interactive small group meetings based on the Lord’s Prayer. The Our Father is a prayer that Jesus teaches us in the Bible. The course is designed to engage in conversation about prayer and to deepen your prayer life. With topics such as intercession, unanswered prayer and learning to listen.

De discipelschapcursus Freedom in Christ helpt je de waarheid te begrijpen over wie je bent in Christus en persoonlijke en geestelijke conflicten op te lossen. Je groeit verder in volwassenheid en vrijheid in Christus en wordt een discipel die vrucht kan dragen. De cursus heeft al voor heel veel mensen een groot verschil gemaakt in hun dagelijks en geestelijk leven.

The Freedom in Christ discipleship course helps you understand the truth about who you are in Christ and resolve personal and spiritual conflicts. You continue to grow in maturity and freedom in Christ and become a disciple who can bear fruit. The course has already made a big difference for many people in their daily and spiritual life.

De cursus Groeien in Genade helpt je de onvoorstelbare rijkdom te gaan begrijpen van wat het betekent om Gods kind te zijn. Dat we niet ons uiterste best hoeven te doen om ons te gedragen zoals we denken dat een christen zich zou moeten gedragen. We kunnen simpelweg leven vanuit de waarheid over wie we nu zijn: vrij, onschuldig, zonder schaamte, moedig, nederig en klaar om veel vrucht te dragen!

The Growing in Grace course will help you understand the unimaginable richness of what it means to be God’s child. That we don’t have to do our very best to behave as we think a Christian should. We can simply live from the truth of who we are today: free, innocent, without shame, courageous, humble, and ready to bear much fruit!