CONNECT GROUPS

De Connectgroepen zijn het kloppend hart van CLC Tilburg. Naast het ontmoeten van mensen op zondag is de connectavond het moment om nieuwe vrienden te maken en je geloofsleven te verdiepen.

De Connectgroepen vinden om de week plaats. De avonden beginnen 19.30 uur en bestaan onder andere uit tijd om te connecten, een bemoediging van onze pastors en gebed. 

In verband met de huidige RIVM maatregelen beginnen we het seizoen met een speciale editie, namelijk Connect Online! 

Seizoenen

De connectgroepen lopen in 3 trimesters. Het eerste trimester van 2021 loopt t/m mei en start op 2 februari.

Lijkt het je leuk om een keer te komen kijken bij een connectgroep? Je bent van harte welkom! Stuur een e-mail door op de onderstaande button te klikken.

Een keer een kijkje nemen op een connect?

The Connect Groups are the beating heart of CLC Tilburg. Besides meeting people on Sunday the connect evening is the moment for you to build new friendships and to strengthen your faith.

The Connect Groups take place every other week. The evenings start at 7.30PM and include time to connect, an encouragement from our pastors, and prayer. 

Due to current RIVM measures, we are starting the season with a special edition, Connect Online! 

Seasons

Connect Groups run in 3 trimesters. The first trimester of 2021 runs through May and starts on February 2nd.

Would you like to join a connect group? You are more than welcome! Send an e-mail by clicking on the button below.

Would you like to take a look at a connect?

LIFE SCHOOL

Op 15 Februari beginnen wij Life School op de maandagavonden. Dit zijn de cursussen Alpha Prayer Course, Groeien in genade (Grow in Mercy), and Vrijheid in Christus ( Freedom in Christ). Deze cursussen zijn voor de mensen die een stukje groei of diepgang nodig hebben. Wil jij groeien in jouw geloof? Schrijf je dan in voor één van cursussen!

On February 15 we will start Life School on Monday evenings. These are the courses Alpha Prayer Course, Grow in Mercy, and Freedom in Christ. These courses are for people who need a bit of growth or depth. Do you want to grow in your faith? Then register for one of the courses!

Bij Alpha ontdek je op een ontspannen manier wat het christelijk geloof inhoudt. De cursus is laagdrempelig, leerzaam en ook heel gezellig! Stel al je vragen en praat met andere deelnemers door over boeiende onderwerpen. Ga dit inspirerende avontuur aan.

At Alpha you discover in a relaxed way what the Christian faith is all about. The course is accessible, educational and also very pleasant! Ask all your questions and talk to other participants about exciting topics. Take on this inspiring adventure.

Alpha Online: 

Reeds gestart | Already started

De Prayer Course bestaat uit zes interactieve bijeenkomsten voor kleine groepen, op basis van het Onze Vader. Het Onze Vader is een gebed dat Jezus ons leert in de Bijbel. De cursus is gemaakt om in gesprek te gaan over gebed en om je gebedsleven te verdiepen. Met onderwerpen als voorbede, onbeantwoord gebed en leren luisteren.

The Prayer Course consists of six interactive small group meetings based on the Lord’s Prayer. The Our Father is a prayer that Jesus teaches us in the Bible. The course is designed to engage in conversation about prayer and to deepen your prayer life. With topics such as intercession, unanswered prayer and learning to listen.

De cursus Groeien in Genade helpt je de onvoorstelbare rijkdom te gaan begrijpen van wat het betekent om Gods kind te zijn. Dat we niet ons uiterste best hoeven te doen om ons te gedragen zoals we denken dat een christen zich zou moeten gedragen. We kunnen simpelweg leven vanuit de waarheid over wie we nu zijn: vrij, onschuldig, zonder schaamte, moedig, nederig en klaar om veel vrucht te dragen!

The Growing in Grace course will help you understand the unimaginable richness of what it means to be God’s child. That we don’t have to do our very best to behave as we think a Christian should. We can simply live from the truth of who we are today: free, innocent, without shame, courageous, humble, and ready to bear much fruit!

Alpha Prayer Course & Groeien in Genade

Reeds vol | Already full

De discipelschapcursus Freedom in Christ helpt je de waarheid te begrijpen over wie je bent in Christus en persoonlijke en geestelijke conflicten op te lossen. Je groeit verder in volwassenheid en vrijheid in Christus en wordt een discipel die vrucht kan dragen. De cursus heeft al voor heel veel mensen een groot verschil gemaakt in hun dagelijks en geestelijk leven.

The Freedom in Christ discipleship course helps you understand the truth about who you are in Christ and resolve personal and spiritual conflicts. You continue to grow in maturity and freedom in Christ and become a disciple who can bear fruit. The course has already made a big difference for many people in their daily and spiritual life.